Martje Jans van Dijk,

Name
Martje Jans /van Dijk/
Given names
Martje Jans
Surname
van Dijk
Married name
Martje Jans /Sylvius/
Note: Ook wel Martje Jans (van Spijk) genoemd.
Name

Ook wel Martje Jans (van Spijk) genoemd.

Note

In de overlijdensakte van haar man Gerrit Johannes is haar naam Martje Klazens. Met plezier heb ik de boedelinventaris gelezen van schoolmeester Sylvius en zijn vrouw Martje Jans. Wat dit echtpaar aan goederen bezat geef ik hieronder weer. Toegang 733. inv.nr. 885 d.d.25-06-1761 Bierum Gerigtelijke staat en Inventaris van also danige goederen als de Schoolmeester J. Silvius en Sijn vrouw Martjen Jans op haar doodelijk Deces hebben naegelaaten en teegenwoordigh word bevonden tot den boedel. 1 groote kaste,1 kleine kaste,1 los...,2 ronde tafels,1 tafelspinde, 1 arm en 6 andere stoelen,6 tellers met een rik,11 schotels, op den Ra..,4 schotels op den borssem, 12 roomers,6 bierglazen,2 mengel glazen,2 schotels op de kleine kaste,1 houten stelsel op de kaste, 2 plaaserne...,2 groove spoelkommne,1 dozijn porcelain,2kopjes en schotels dito,5 schotels en 4 kopjes,grof theegoed,½ dozijn porcelain,4 spiegels,7 schilderijen,2 halen met een kette,1 vuur panne,1 mesken scheerbecken,1 schijnvat, 4 houten stoven,1...met 6 oude stoelen,6 stoelkussens. Tingoed:1 coffi pott,1 trek pott,1 pull,1 boterklp, 2 kandelaars, 2 koppen, 100rte maat 1 tregter. Kopergoed: 2 keetels,2 keetel Emmers,3 coffikeetels groot en klein.Kopergoed: 1 smoorpanne, 1 degel panne,3 boeren potten,1 boeren forneys,1 rooster, pott zeel,2 tangen met 1 rooster,1 hangijzer met 1 poester,turf,bijl,pannekoekspan,asschop en schoffel,1 mesken strijkijzer, 1 broodmesen 6 vorken,1coffi moolen,2 bijlen,1dussel,2 lampen,1 klontje knijper en keers snuyter, 3 blikken ketels,2 theebussen,1 tromge,1 tabaksdoose,2 blikken dosen,1 emmer 2 schaaltjes, 1 tregter, 1 balanc met bladen,6 korven goed en kwaad. Beddegoed: 3 onderbedden,1 bovenbedde met kleedt,4 spaanse dekens,3 peulen,4 kussens met 2 kleeden,3 paar gordijnen met rabatten voor de bedden, 4 bonte gordijnen voor de glaasen 1 groen en 1 bont borssemkleed, 1 wiege met 3 kussens,1 coperen en 1 boeren convooir,1 ronde tafel met 2 tafelstoelen op het camertje, 1 clavis cordium,1 dito, 1 boeren stove,5 schotels op de raam van 't camertje,2 tortelduiven,1 tortelduifkast,5 scheermessen,oliesteen,3 pennemessen met cokers,1 lei met 1 zandloper, 1 zandloper,4 houten doosen,2 mantelstocken. Steengoed in de spijse camer:2 gorte vaten,2 tobben ,1vat,1 juck met ketten,4 tao emmers,1 karne,2 tijnese,4 stubbers,1 borssel,1 houten trappen,1 renwater vat,1 kannetjes vatt,1 tabaks vatt, 1 boekenkasten met 75 boeken,boeken en eenige boeken zaken,5 korven,1 kars radt,oud ijser,1 boekenkast, 1 schaafbank, 2 bankjes,1 braskorff,1 kijpe, 2 wijlen, 1 haspel,1 houwblok, 1 karbats,1 schuifsleede, 1 oude swaan,1 ambold,1 speerhaak, 5 beytels met eenig goed in een bak,1 bakje met oud ijser,1 moer met schroeven,2 handtschroeven,3 knijptangen, 1 passer,, 1 dusseltje,1 copern craan,1 korkentrekker met een stukje lood,1 pijpenreuster,1 hark,1 pattschoffel,2 forken, 1 pattschoffel,1 dritand forke,1 zaage, 2 wasch balijs, 1haakje met 1 staal,1 klein linnenrik,2 slijp steenen,1 loden tabakspot,1 loot. Het mans lijfs-toebehoren: 2 hoeden met 1 kaste,3 hemdrokken,1 jappon,1 blauwe broek,1 zwarte broek, 1 jes en 1 broek,1 jes en 1 camisool,1 blauwe jes, 1 dito en 1 zwart camisool,1 leeren broek,1 fluweelen broek, 1 blauwe buffels over rock, 1 paar blauwe kousen, 2 paar schoenen,1 paar stevels, 1 slaapmutse. Vrouwenkleren: 1 streepte borstrok,2 bruine damsten reyglijven, 1 stoffen buisje,1 swart stoffen dit,1 blauw streepte rock, 1 bruin vijfschften dito,1 swarte rock, 1 paar rode bonte hozen,4 bonte doeken,1 swart schorreldoek, 2 rood bonte dito, 1bond onderst...,1 stroonhoed met los voering daarbij, 1bruin Sargien rock,1 swart streepte rock,1 roode rock,1...rock. Het linnen: 2 overhemden,1 witte das, 6 stropdassen,7 hullen,6 ondermutsen,5 voorvrouwen ? 1 hulle bakje,1 witte tafellaken met 6 servetten,10 manshemden,5 vrouwenhemden,3 bovenlakens,11 wijtels,5 kussenteken,1 spaans reyt met een gouden cnop en losse boord,1 paar gekoppelde mouwjes knopen, 1 silveren lepel,1 silveren oorijzer met gouden stiften,1 bijbel met silveren crappen. Levendige have: 1 gebeeterde koe,1 koe kalf,1 schaap. Totaal 494.-3- car.gld. Deesen aldus door Ons ondergeschreven als Voormond en Voogden overgegeven nae beste Wetenschap presenteren in Cas? door Menschelijkle swakheit hier afrete? mogten zijn vergeten om het Selve des bewust wordende over te geven om het Zeevennaeder te Corroberen. Actum Bierum 19 Juny 1761 (onderstand) Dezer (K) letter heeft Klaas Peters als voormond in mijne Presentie getrokken /was get.\ G. Goldscmid. G.Goldschmid in Qualité als Sibbevoogt. Sjadde Rodmers als Vreemde Voogt.Eeke Albers,wedman. Dit was de huishouding en boedel van mijn voorouders in 1761!!!.E.K.

Note

Ook wel Martje Jans (van Spijk) genoemd.